Byggbetong/ Betong

Vi tillverkar inte bara prefabprodukter utan vi blandar även betong/ byggbetong i egen fabrik och levererar med roterbil ut till våra kunder.
Vi levererar betong inom Norsjö, Malå och Lycksele kommuner.
Vi är certifierade av Nordcert/BBC och är en klass 1 station.

Betongtyper/Betongrecept

Standardbetong
Standardbetong är som namnet antyder lämplig för många ändamål, men inte specialanpassad. Standardbetong benämns oftast med hjälp av dess hållfasthetsklasser, det s.k. C-värdet, eller dess vattencementtal (VCT). Vattencementtalet är förhållandet mellan andelen vatten och cement i betongen och påverkar betongens egenskaper vad gäller hållfasthet, täthet, beständighet och uttorkningstid.

Anläggningsbetong
Anläggningsbetong är en betong som är avsedd för användning i yttre miljö. Anläggningsbetongen har fömågan att stå emot inverkan av frost och salt. Dessutom har den en lägre värmeutveckling vid gjutning än vad standardbetongen har.
Detta är särskilt gynnsamt vid gjutning av grova konstruktioner. Den används framför allt i broar, tunnlar, carportar och anläggningar utsatta för kemiska påfrestningar/frätande ämnen.

Självkompakterande betong
Självkompakterande betong är den nyaste av alla betongsorter. Den fyller ut formen helt utan vibrering. Därmed går gjutningen snabbare, personalbehovet minskar och effektiviteten ökar. Dessutom minskas bullret på arbetsplatsen. Den självkompakterande betongens extrema rörlighet och flytförmåga ger dessutom ett mycket bra gjutresultat, både vid gjutning av väggar eller golv.

Produktionskapacitet

Kapacitet: 75 m3 betong/tim
Blandare: Wiggert 1,5 m3. Planblandare

Priser & Leverans

Prisuppgifter på fabriksbetong får du om du kontaktar oss via mail betong@norsjobetong.se Eller telefon 0918-331 05

VÅRA NORMALA ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag
07:00 - 16:00

Lunch
11:00 - 11:45

Lördag - Söndag
Stängt

Om oss

Våra större produkter är Prefabelement till köpcentrum, industribyggnader och bostadshus samt balkongplattor för både nyproducerade byggnader och reparationsplattor.

Även sockelelement till nybyggnationer är en växande marknad.

bottom betong