valvbro

Norsjö Betong Valvbro - Det miljövänliga alternativet när det gäller valvbroar

valvbro smallVid nyproduktion av vägar samt restaurering av vägar över vattenleder uppstår ofta problem, exempelvis med den naturliga fiskvandringen. Hittills gällande metoder med cylindriska trummor medför söndergrävning av den naturliga bäckbottnen, höjdhinder för vandring, svårighet att klara höga vårflöden samt risk för underminering runt trumman.

Norsjö Betong Valvbro - ett bättre och miljövänligare alternativ.
Norsjö Betong har tillsammans med Vägentreprenör, Vindelådalens Fiskeråd i samarbete med Uminova tagit fram en lösning kallad Norsjö Betong Valvbro

Norsjö Betong valvbroar grundläggs på vardera sidan av den orörda bäckbottnen med längsgående tryckplattor. På dessa ställs sedan prefabricerade valvsegment som bultas ihop, tätas med fog och remsor, och fylls över med för ändamålet dimensionerad grusbädd.

Spännvidder
För spännvidder upp till ca 10 meter har vi ett väl utvecklat och beprövat valvbrosystem. Vid längre spännvidder, över 10 meter, som ofta även innebär större entreprenader kan vi leverera olika komponenter och lösningar.


VÅRA NORMALA ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag
07:00 - 16:00

Lunch
11:00 - 11:45

Lördag - Söndag
Stängt

Om oss

Våra större produkter är Prefabelement till köpcentrum, industribyggnader och bostadshus samt balkongplattor för både nyproducerade byggnader och reparationsplattor.

Även sockelelement till nybyggnationer är en växande marknad.

bottom betong